Stichting Wólka is bezig zich op te heffen.
Maar de reizen langs boeren, door Stichting Wólka ontwikkeld, blijven bestaan en de organisatie daarvan is bij Agro Natura
onder gebracht, (www.agronatura.nl).

naar site Agro Natura